En undersøkelse   målte hvor hyppig 14-15 år gamle skoleelever på 9. trinn bruker kallenavn som "homo", "lesbe" eller "soper" og så videre. Elevene ble spurt om hvilken relasjon de hadde til personene som de brukte disse ordene mot, eller som brukte disse ordene mot dem. De ulike relasjonene var for eksempel venner, folk de ikke likte, ukjente, eller folk de trodde var homofile.  Undersøkelsen viste at 54 % av guttene hadde kalt en venn for homo den siste uken, sammenlignet med 30 % av jentene. 40 % av guttene hadde kalt en de ikke liker for homo den siste uken, mens 26 % av jentene hadde gjort det samme.