Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Senior kommunikasjonsrådgiver Jonas Hågensen
Telefon: 930 58 768
E-post: jonaskambestad.hagensen@bufdir.no 

Senior kommunikasjonsrådgiver Marianne Løkkevik
Telefon: 908 92 757
E-post: marianne.lokkevik@bufdir.no

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Ørving  
Telefon: 90 53 61 35
E-post: elisabeth.orving@bufdir.no

Bufetat, region nord

Informasjonssjef Bente Wistven 
Telefon: 466 15 503 
E-post: bente.wistven@bufetat.no

Direktør Pål Christian Bergstrøm 
Telefon: 466 15 502 
E-post: pal.christian.bergstrom@bufetat.no

Sentralbord: 466 15 500

Bufetat, region Midt-Norge

Informasjonssjef Anne Therese Melbye 
Telefon: 466 17 461 
E-post: anne.therese.melbye@bufetat.no

Direktør Jonny Berg 
Telefon: 466 17 438 
E-post: jonny.berg@bufetat.no

Sentralbord: 466 17 500

Bufetat, region vest

Kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture 
Telefon: 466 18 952 
E-post: trond.nygard-sture@bufetat.no

Direktør Øistein Søvik 
Telefon: 94 86 13 33 
E-post: oistein.sovik@bufetat.no

Sentralbord: 466 19 300

Bufetat, region øst

Fungerende kommunikasjonssjef Guro A. Frydenlund
Telefon: 466 16 072
E-post: guro.frydenlund@bufetat.no

Direktør Ingrid Pelin Berg
Telefon: 466 15 059 
E-post: ingrid.pelin.berg@bufetat.no

Sentralbord: 466 16 000

Bufetat, region sør

Kommunikasjonssjef Trude Borge Iversen 
Telefon: 466 17 777 
E-post: trude.borge.iversen@bufetat.no

Direktør Ellen Ølness Nadim 
Telefon: 466 17 727 
E-post: ellen.olness.nadim@bufetat.no

Sentralbord: 466 18 000