Bufdir er fagdirektorat på likestilling og ikke-diskriminering. Vi har ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. 

Målet for arbeidet er å bedre levekår og livssituasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi samarbeider med myndigheter, faginstanser, organisasjoner og frivillige for å nå dette målet, og bistår Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i arbeidet med å utvikle nye tiltak.

Våre viktigste oppgaver er å:

  • Initiere tiltak for å bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi støtter målrettede informasjons-, forsknings- og utviklingstiltak/prosjekter som kan bidra til å bedre levekårs- og livssituasjonen.
  • Dokumentere levekårene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. På våre statistikk og analyse-sider finner du oppdatert kunnskap om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Forvalte tilskuddsordninger. Bufdir forvalter flere tilskuddsordninger til funksjonshemmedes organisasjoner, totalt 178,6 millioner kroner for 2015.