Region Midt-Norge

(Dekker Trøndelag og Møre og Romsdal)

Telefon: 466 17 500
E-post: region.midt@bufetat.no

eDialog (Les mer om detteVed forespørsler som gjelder adopsjonssaker, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende hendvendelsen med vanlig post. 

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Nordre gate 12, Trondheim

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region nord

(Dekker Nordland, Troms og Finnmark)

Telefon: 466 15 500
E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om detteVed forespørsler som gjelder adopsjonssaker, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende hendvendelsen med vanlig post. 

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Betongveien 2, 9515 Alta

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region sør

(Dekker Agder, deler av Viken, Vestfold og Telemark)

Telefon: 466 18 000
E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om detteVed forespørsler som gjelder adopsjonssaker, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende hendvendelsen med vanlig post. 

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssensgate 2, 3125 Tønsberg

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region vest

(Dekker Vestland og Rogaland)

Telefon: 466 19 300
E-post: region.vest@bufetat.no

eDialog (Les mer om detteVed forespørsler som gjelder adopsjonssaker, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende hendvendelsen med vanlig post. 

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandgaten 59, 5004 Bergen

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region øst

(Dekker Oslo, Viken og Innlandet)

Telefon: 466 16 000
E-post: region.ost@bufetat.no

eDialog (Les mer om detteVed forespørsler som gjelder adopsjonssaker, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende hendvendelsen med vanlig post. 

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.