25 år siden Beijing-plattformen ble utarbeidet

15. september var det 25 år siden FN arrangerte den største kvinnekonferansen i historien. Konferansen resulterte i Beijingplattformen, en erklæring og handlingsplan som ofte blir omtalt som en “gullstandard” for arbeidet med jenters og kvinners stilling og rettigheter i FN-land verden over. 

Nasjonal likestillingskonferanse 2020 markerte jubileet for Beijingplattformen. Konferansen retter blikket mot likestillingsarbeidet fremover, både globalt og nasjonalt. Les mer om Nasjonal likestillingskonferanse 2020.

I mai markerte vi Pride med en podkast om hva den skeive bevegelsen og kvinnebevegelsen kan lære av hverandre. Dette passet godt inn med årets jubileum for Beijingplattformen.

Beijingplattformens 12 områder

Beijing-plattformen behandler 12 kritiske områder som særlig skal prioriteres for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn. Hvert område har en rekke forslag til tiltak. De 12 temaområdene er:

 • Kvinner og fattigdom
 • Utdanning og opplæring av kvinner
 • Kvinner og helse
 • Vold mot kvinner
 • Kvinner og væpnet konflikt
 • Kvinner og økonomi
 • Kvinner i politikk og ledelse
 • Institusjonelle likestillingsmekanismer
 • Kvinners menneskerettigheter
 • Kvinner og media
 • Kvinner og miljø
 • Jentebarn

På UNWomen sine nettsider kan du lese hele plattformen (engelsk). Her finner du også informasjon om 25-årsjubileet i FN 

Selv om vi har kommet langt i arbeidet med likestilling og å oppfylle plattformen i Norge, har vi fremdeles utfordringer å arbeide videre med også her. 

Les regjeringens rapport til FN om arbeidet med å oppfylle Beijingplattformen for perioden 2014-2019.

Internasjonalt har det skjedd en rekke framskritt de siste 25 årene. Likevel gjenstår svært mye, og på mange steder og på mange områder er kvinner og jenters rettigheter fremdeles omstridte spørsmål.

Kronikk i VG om Beijingplattformen 16. januar i år av utenriksminister Ine Eriksen Søreide, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.