Private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte

Som arbeidsgiver har du plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i din virksomhet.

I tillegg har du plikt til å forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Hva betyr aktivitetsplikten i likestillingsarbeidet?

Arbeidsgivere og tillitsvalgte må først gå sammen og finne ut hvilke risikoer og barrierer som finnes på arbeidsplassen. Så begynner det aktive, målrettede og planmessige arbeidet.

  • Aktivt. Arbeidsgiver skal iverksette konkrete tiltak for å sikre likestilling og hindre diskriminering basert på risikoene og hindrene dere identifiserte på arbeidsplassen. Det er lurt å starte med de områdene der dere fant flest eller mest alvorlige utfordringer.  
  • Målrettet. Dere skal definere mål for arbeidet og peke ut en ansvarlig. Pass på at målene er tydelige nok til at dere kan vurdere om de er oppnådd eller ikke. 
  • Planmessig. Arbeidsgiver skal ha en bevisst plan for hvordan dere skal gjøre arbeidet   og peke ut en ansvarlig. Dere må ikke gjøre alt arbeidet med en gang. Sett tydelige frister for når tiltakene skal settes i gang og gjennomføres. 

 Det aktive likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte.

Loven stiller ikke krav til hvordan dette arbeidet skal gjøres i mellomstore bedrifter, men det kan være mye inspirasjon å hente i den fire-stegs arbeidsmetoden større virksomheter er forpliktet til å følge i sitt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hva betyr dokumentasjonsplikten for likestillingsarbeidet?

Som arbeidsgiver har du en plikt til å skrive ned eller på en annen måte dokumentere likestillingsarbeidet. Du har også en plikt til å oppbevare denne dokumentasjonen.

Loven stiller ikke krav til at du skal offentliggjøre dokumentasjonen, men du må kunne legges den frem for de ansatte og deres representanter, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere, etter oppfordring.

Hvis dokumentasjonen innebærer lønnsopplysninger eller annen sensitiv informasjon som kan bli knyttet til enkeltansatte, skal du vurdere taushetsplikten.

Du skal ikke gi mer informasjon enn det som er nødvendig for å undersøke om arbeidsgiver har overholdt sin aktivitets- og dokumentasjonsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven.