Private virksomheter med flere enn 50 ansatte

Arbeidsgivere i private virksomheter med over 50 ansatte skal arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom en konkret arbeidsmetode nedfelt i likestillings- og diskrimineringslovens § 26.

I tillegg har du en plikt til å prøve å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Slik skal du arbeide aktivt for likestilling og ikke-diskriminering

Arbeidsgivere i private virksomheter med flere enn 50 ansatte har plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom en fire-stegs arbeidsmetode:

  • Undersøke risiko for diskriminering og kartlegge tilstand for kjønnslikestilling
  • Analysere årsakene til risikoen
  • Iverksette tiltak
  • Vurdere resultat av arbeidet

Arbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte.

Redegjørelsesplikt betyr at du skal dokumentere og redegjøre for likestillingsarbeidet

Alle private virksomheter med over 50 ansatte, eller over 20 ansatte hvis en av arbeidslivets parter ønsker det, skal redegjøre

  • for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten
  • for hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten

Redegjørelsen skal inngå i virksomhetens årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.