Arbeidsgivere i offentlige virksomheter

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, skal arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering, ved hjelp av en lovbestemt arbeidsmetode.

Hva er aktivitetsplikten for arbeidsgivere i offentlige virksomheter? 

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter har plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen gjennom en fire-stegs arbeidsmetode:

  • Undersøke risiko for diskriminering, hindre for likestilling og kartlegge tilstand for kjønnslikestilling
  • Analysere årsakene til risikoen
  • Iverksette tiltak
  • Vurdere resultatene

Arbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte/representanter for de ansatte.

Hva er redegjørelsesplikten for arbeidsgivere i offentlige virksomheter?

Alle arbeidsgivere i offentlige virksomheter skal redegjøre for

  • den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten
  • hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten

Redegjørelsen skal være med i virksomhetens årsberetning eller et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Formålet med redegjørelsesplikten er å skjerpe oppmerksomheten rundt likestilling og skape en mer systematisk tilnærming til likestillingsarbeidet i virksomheten. Likestillingsredegjørelsen har også en kontrollfunksjon. Redegjørelsen skal gi grunnlag for å vurdere om du som arbeidsgiver har oppfylt aktivitetsplikten.

Offentlige myndigheter har i tillegg plikt til å arbeide aktivt for likestilling og hindre diskriminering som myndighetsutøver (i tjenester, kommunikasjon osv.).