Ansatt eller tillitsvalgt i privat virksomhet med mellom 20 og 50 ansatte?

Din arbeidsgiver har plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidsgiveren din skal også dokumentere dette arbeidet.

Det aktive likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte. 

Her finner du informasjon om aktivitets- og redegjørelsespliktene og ulike former for diskriminering.

Les om aktivitets- og dokumentasjonsplikten for arbeidsgivere med mellom 20 og 50 ansatte.

Ansatte og tillitsvalgtes rolle i likestillingsarbeidet

Med mindre arbeidstakerne eller arbeidsgiver krever det, har ikke en arbeidsgiver plikt til å følge en bestemt metode for å oppfylle aktivitets- og dokumentasjonsplikten. Arbeidsgiveren står likevel fritt til å ta i bruk ulike tiltak og veiledere som finnes tilgjengelig. Oppfølgingen av likestillings- og diskrimineringsarbeidet vil også være en viktig del av dialogen mellom arbeidsgiver og de ansatte. Kanskje kan du foreslå noen løsninger på utfordringene som finnes på din arbeidsplass?

Les hvordan din bedrift kan jobbe med likestilling og mangfold.

Som tillitsvalgt har du i tillegg medansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering i ansettelsesprosesser der du er involvert.

Arbeidstakers rett til innsyn i likestillingsarbeidet

Arbeidsgiveren din har plikt til å dokumentere arbeidet for likestilling og mangfold. Virksomheten har i tillegg plikt til å oppbevare denne dokumentasjonen, og de ansatte og deres representanter skal få innsyn i dokumentasjonen dersom de ønsker det.