Ansatt eller tillitsvalgt i privat virksomhet med flere enn 50 ansatte?

Din arbeidsgiver har plikt til å jobbe aktivt mot diskriminering gjennom en konkret arbeidsmetode nedfelt i likestillings- og diskrimineringslovens § 26. Arbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte.

I tillegg har virksomheten ansvar for å redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Dette kalles redegjørelsesplikten.

Les mer om din arbeidsgivers plikter.

Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten?

Ansatte og tillitsvalgtes rolle i likestillingsarbeidet

Arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte. Du som tillitsvalgte kan også følge opp arbeidet som har blitt gjort, etterspørre resultater og komme med forslag til nye tiltak.

Som tillitsvalgt har du et medansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering i ansettelsesprosesser som du er involvert i. Les om  grunnlagene for diskriminering.

Som en del av redegjørelsesplikten skal din arbeidsgiver kartlegge de ansattes lønn og arbeidsforhold fordelt på kjønn, minst annet hvert år. Les mer om kartleggingen.

De ansattes representanter skal kunne delta og påvirke i planlegging og evaluering av denne kartleggingen, og være med på å vurdere hvilke stillinger som skal inngå i ulike stillingskategorier og hvilke stillinger som er av lik verdi.