Ansatt eller tillitsvalgt i privat virksomhet med færre enn 20 ansatte?

Din arbeidsgiver har plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte.

Arbeidsgiveren din skal jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering på alle de personalpolitiske områdene. Her kan du lese om aktivitets- og dokumentasjonsplikten for arbeidsgivere med færre enn 20 ansatte.

Les mer om aktivitets- og redegjørelsespliktene og ulike former for diskriminering.

Ansatte og tillitsvalgtes rolle i likestillingsarbeidet

Selv om arbeidsgiveren din ikke har plikt til å følge en bestemt metode for å oppfylle aktivitets- og dokumentasjonsplikten, står arbeidsgiveren fritt til å ta i bruk ulike tiltak og veiledere som finnes tilgjengelig. Oppfølgingen av likestillings- og diskrimineringsarbeidet vil også være en viktig del av dialogen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Kanskje kan du som tillitsvalgt foreslå noen løsninger på utfordringene som finnes på din arbeidsplass?

Slik kan virksomheten arbeide med likestilling i fire steg.

Som tillitsvalgt har du også medansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering i ansettelsesprosesser der du er involvert.

Arbeidstakeres rett til innsyn i likestillingsarbeidet

Din arbeidsgiver har en plikt til å skrive ned eller på annen måte dokumentere likestillingsarbeidet etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Dersom ansatte eller tillitsvalgte ønsker det, skal dere få innsyn i denne dokumentasjonen.