For ansatte og tillitsvalgte

Ansatte og tillitsvalgte har både rettigheter og store muligheter til å påvirke virksomhetens arbeid for likestilling og mot diskriminering.