Ta gjerne kontakt med oss!

 

Portrett av Anna Bjørshol
Anna Bjørshol, avdelingsdirektør

Avdeling for likestilling og universell utforming

Tlf. 466 15 153
E-post: anna.bjorshol@bufdir.no   

 

 

Portrett av Mali Asmyhr

 

Mali Gulbrandsen Asmyhr, seniorrådgiver

Arbeidsområde: : Likestilling for Utvikling (LIKE), likestilling og inkludering på arbeidsplassen, kjønnslikestilling, etnisk diskriminering og hatefulle ytringer. 
Tlf: 416 77 134
E-post: maligulbrandsen.asmyhr@bufdir.no

 

Portrett av Gada Azam
Gada Ezat Azam, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling for Utvikling (LIKE), råd og veiledning på kjønnslikestillingsfeltet
Tlf:  977 90 124
E-post: gada.ezat.azam@bufdir.no

 

 

Torunn Berg
Torunn Berg, seniorrådgiver (permisjon)

Arbeidsområde: Universell utforming i kommunen, veikart for universell utforming, tilskudd
Tlf. 466 18 039
E-post: torunn.berg@bufdir.no  

  

Ingeborg Bjark, portrett

Ingeborg Bjark, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Juridiske problemstillinger knyttet til universell utforming
Tlf. 466 19 839
E-post: ingeborg.bjark@bufdir.no 

 

 

Portrett av Marius Bø
Marius Enge Bøe, rådgiver

Arbeidsområde: Nasjonal likestillingskonferanse
Tlf: 466 15 989
E-post: marius.engeboe@bufdir.no 

 

 

Anders Erisken, portrett

Anders Eriksen, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Universell utforming av kollektivtransport, nettverk for universell utforming i kollektivtransport, oppføligng av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tlf. 466 19 812
E-post: anders.eriksen@bufdir.no   

 

 

Karianne Rygh Hjortdahl, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Universell utforming i planarbeid, tilskudd, oppfølging av Fylkesmannen sitt arbeid med universell utforming
Tlf. 466 17 848
E-post: Karianne.RyghHjortdahl@bufdir.no 

  

 

Portrett Inger Marie Hølmebakk

Inger-Marie Hølmebakk, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Universell utforming av bygg og uteområder, byggfaglig nettverk for universell utforming 
Tlf. 994 43 675
E-post: Inger-Marie.Holmebakk@bufdir.no

 

Tone Alexandra Larsen, portrett
Tone Alexandra Larsen, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av IKT, drift av UnIKT forum, oppfølging av handlingsplan for universell utforming
Tlf. 466 14 340
E-post: tone.alexandra.larsen@bufdir.no

 

 

Portrett av Nora Mehsen
Nora Mehsen, rådgiver

Arbeidsområde: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 
Tlf: 466 15 704
E-post: nora.mehsen@bufdir.no

 

 

Portrett av Karen Sofie Pettersen
Karen Sofie Pettersen, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling, ikke-diskriminering og mangfold. Oppfølging av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer.
Tlf: 466 16 502
E-post: karensofie.pettersen@bufdir.no

 

 

Katrine Røren, portrett

Katrine Røren, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Indikatorer universell utforming
Tlf. 466 17 907
E-post: katrine.roren@bufdir.no

  

 
Portrett av Cecilie Sandness

Cecilie Håkonsen Sandness, seniorrådgiver

Arbeidsområde: 
Tlf: 466 19 102
E-post: cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no

 

Portrett av Kjersti Skarstad
Kjersti Skarstad, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Melding til Stortinget om utviklingshemmedes menneskerettigheter
Tlf: 466 15 557
E-post: kjersti.skarstad@bufdir.no

 

 

Portrett av Kristine Vierli
Kristine Vierli, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling, ikke-diskriminering særlig knyttet til nedsatt funksjonsevne. Prosjekt om å øke kunnskapen om FN-konvensjonen om rettigheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
Tlf: 909 82 400
E-post: kristine.vierli@bufdir.no

 

 

 

Foto av Anna Bjørshol: Nyebilder.no, Alle andre foto: Trond Isaksen