PRIDE videreopplæringsmoduler er et oppfølgingsprogram for dere som allerede er fosterforeldre. Programmet består så langt av 8 ulike kurs som gir fordypning i viktige temaer innen fosterhjemsomsorgen.

Kursene blir holdt etter behov og kapasitet.

De 8 oppfølgingskursene:

  • Å støtte barns utvikling.
  • Å støtte relasjonene mellom barn og deres familier
  • Å støtte barns utvikling - kommunikasjon.
  • Hvordan rusmidler påvirker barna og familiene
  • Å fremme barns personlige og kulturelle identitet
  • Hvordan forstå og hjelpe barn utsatt for seksuelle overgrep.
  • Å bli/være fosterforeldre for en ungdom
  • Traumeforståelse og traumebevisst omsorg 

Se oversikt over kurs

Publisert 11. mai 2017
Oppdatert 29. august 2018