Har du plass til eit barn til i familien din?

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellege. Felles for alle er at dei treng vaksne som kan gje tryggleik, omsorg og kjærleik.

For barna handlar det ofte om det mange ser på som noko sjølvsagt. Å ha nokon som hjelper med leksene, som følgjer på fotballtrening og heiar frå sidelinja. Nokon som seier "god natt" og som gjer at du søv godt, kvar natt. 

Fosterheim til einslege mindreårige flyktningar under 15 år

Barn som trenger fosterhjem

Møt noen av barna som venter på fosterhjem i ditt område

Eller