Vil dere å gjøre en forskjell for et barn, være hjemmearbeidende og tilknyttet et fellesskap med andre familier? Da kan FosterhjemsRing være noe for dere.

Det å dele gleder og sorger, og være sammen med noen i et fellesskap, vet vi er viktig for fosterforeldre. Derfor har vi i Fosterhjemstjenesten i Oslo startet tiltaket FosterhjemsRing, hvor nettopp dette blir ivaretatt.

Seks familier vil sammen utgjøre et støttende fellesskap for hverandre. Både barna og fosterforeldrene vil bli kjent med hverandre, slik at gjensidig avlastning, årlige samlinger og andre aktiviteter blir en naturlig del av fellesskapet. Gjennom jevnlig gruppeveiledning får dere nødvendig støtte og påfyll i et trygt og anerkjennende miljø. Dere får også en individuell veileder som er tilgjengelig for kontakt også utenom de avtalte tidene.

Barna som flytter inn i FosterhjemsRing er i alderen seks til tolv år og skal vokse opp i fosterhjemmet. De vil trenge trygge, stabile og omsorgsfulle voksne som har nok tid og tålmodighet til å ivareta deres særskilte omsorgsbehov.

FosterhjemsRing består i dag av tre familier, og vi ønsker ytterligere tre familier fra Østlandsområdet inn i dette fellesskapet.

Det er en fordel at dere har erfaring med omsorg for barn som trenger ekstra støtte. Kanskje har dere vært fosterhjem, beredskapshjem eller besøkshjem før?

Hvis dere har barn som fortsatt bor hjemme, bør de være over 14 år.

Å være familie i FosterhjemsRing innebærer forutsigbare vilkår og rammebetingelser for både barnet og fosterfamilien. En av dere vil ha dette som sitt inntektsgivende arbeid, primært til barnet fyller 18 år. Dere lønnes av barneverntjenesten i bydelen barnet kommer fra, etter et fast beløp som er likt for alle familiene i FosterhjemsRing.

Nysgjerrig på om dette kan være noe for dere?

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Oslo for en uforpliktende samtale på tlf. 23 42 80 09 eller send en e-post til fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no.