Alle bilder av barn er illustrasjoner. Navnene på barna er fiktive.

Fosterheim

Har du rom for ein til?

Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.