Det er vanleg at ein møter store og små utfordringar i parforholdet. De kan få hjelp ved familievernkontora. Par med barn og unge blir prioritert. Vi tilbyr samtaler for gifte, sambuande og særbuande par av likt eller ulikt kjønn.