Fokus på familien 03/2020 2020-09-08

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Marianne Gustafsson: För kärlekens skull
Johan Sundelin: Att bli säkrare i sin osäkerhet
Arnstein Søvik: Historier i endring og om endring
Gerdt Henrik Vedeler: Familieterapi og systemisk tenkning i BUP. Noen tilbakeblikk og refleksjoner
Rune Zahl-Olsen: Anne Hilde Vassbø Hagen , Bente Austbø , Vanja Hjelmseth , Joanne Dolhanty: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre
Gustaf Berglund: Tina Lauritsen: Undervejs med mennesker - skitser til en æstetisk inspireret samtalepraksis.
Barbro Lennéer Axelson: Äntligen – en bok om FAMILJEN!

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Marianne Gustafsson: För kärlekens skull
Johan Sundelin: Att bli säkrare i sin osäkerhet
Arnstein Søvik: Historier i endring og om endring
Gerdt Henrik Vedeler: Familieterapi og systemisk tenkning i BUP. Noen tilbakeblikk og refleksjoner
Rune Zahl-Olsen: Anne Hilde Vassbø Hagen , Bente Austbø , Vanja Hjelmseth , Joanne Dolhanty: Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre
Gustaf Berglund: Tina Lauritsen: Undervejs med mennesker - skitser til en æstetisk inspireret samtalepraksis.
Barbro Lennéer Axelson: Äntligen – en bok om FAMILJEN!

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 05/2020 2020-10-16

Heidi Vinge: Det som teller eller det som kan telles?
Kjersti Isaksen: «Det knirker mye mer enn jeg trodde»
Svein Hammer: Sosiologien og natur/samfunn-veven
Redaksjonen, Norsk sosiologisk tidsskrift: Om Osland, Tvedt og Gripsrud
Terje Tvedt: Globalisering, et humanitær-politisk kompleks og Det internasjonale gjennombruddet
Jostein Gripsrud: Oslands view from nowhere
Rune Åkvik Nilsen: Aksel Tjora (Red.): Universitetskamp

Heidi Vinge: Det som teller eller det som kan telles?
Kjersti Isaksen: «Det knirker mye mer enn jeg trodde»
Svein Hammer: Sosiologien og natur/samfunn-veven
Redaksjonen, Norsk sosiologisk tidsskrift: Om Osland, Tvedt og Gripsrud
Terje Tvedt: Globalisering, et humanitær-politisk kompleks og Det internasjonale gjennombruddet
Jostein Gripsrud: Oslands view from nowhere
Rune Åkvik Nilsen: Aksel Tjora (Red.): Universitetskamp

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 03/2020 2020-10-12

Kjære leser
Mari Haugaa Engh: «Gjennomsnittskvinnen», kjønnstesting og det hvite blikket: rasialiserte forestillinger av kjønn i eliteidrett
Anne Tjønndal, Jorid Hovden: Mot alle odds
Mads Skauge, Kolbjørn Rafoss: Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening?
Marlene Persson, Kari Stefansen, Åse Strandbu: Fotball som kjønnet mulighetsrom
Anna Adlwarth: Kim Toffoletti, Holly Thorpe og Jessica Francombe-Webb: New Sporting Femininities – Embodied Politics in Postfeminist Times

Kjære leser
Mari Haugaa Engh: «Gjennomsnittskvinnen», kjønnstesting og det hvite blikket: rasialiserte forestillinger av kjønn i eliteidrett
Anne Tjønndal, Jorid Hovden: Mot alle odds
Mads Skauge, Kolbjørn Rafoss: Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening?
Marlene Persson, Kari Stefansen, Åse Strandbu: Fotball som kjønnet mulighetsrom
Anna Adlwarth: Kim Toffoletti, Holly Thorpe og Jessica Francombe-Webb: New Sporting Femininities – Embodied Politics in Postfeminist Times

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 02-03/2020 2020-09-09

Rita Sørly: Nært innpå
Elin Sivertsen, Arve Almvik, Ottar Ness: «Å gjøre noe sammen vi ikke kunne gjort alene»: Rask psykisk helsehjelp som et interkommunalt psykisk helsetjenestetilbud
Gunnar Vold Hansen: For noen beboere er bofellesskap en god løsning
Guro Strand Adams Thorbjørnsen, Maren Sofie Tingvoll, Ellen Sofie Scherffenberg, Martin Bystad: Sammenhengen mellom samtykkekompetanse og eksekutiv funksjon
Eli Wik Amundrød, May Vatne: Involvering av pårørende til pasienter med rusavhengighet – med relasjonen til pasienten som utgangspunkt
Trine L. Brente, Ursula Småland Goth: Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv
Miriam Dubland Vikman, Cecilie Sømme: Emosjonsfokusert terapi – sentrale begreper og prosesser i terapien
Kristin Landrø, Camilla Fikse, Ragnvald Kvalsund, Ottar Ness: Jobbhuset NAV som døråpner til arbeidslivet
Vigdis Nygaard: Brukermedvirkning på systemnivå for samiske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Hva sier offentlige dokumenter?
Guro Huby: Brukerstyrte behandlingsforløp – et eksempel fra ROP-feltet
Martin Bull Gudmundsen: Erfaringer fra arbeidspraksis
Camilla Johansen: Fra skråsikkerhet til profesjonell usikkerhet?
Kenneth Arctander: Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen: Cannabisboka
Kristina Sivertsen: Øystein Skjælaaen: Meningen med rus
Ann Yvonne Hoøen: Marte Rua og Peter Scharf Smith (red.): Isolasjon. Et fengsel i fengselet
Camilla Trones: Linda Boström Knausgård: Oktoberbarn

Rita Sørly: Nært innpå
Elin Sivertsen, Arve Almvik, Ottar Ness: «Å gjøre noe sammen vi ikke kunne gjort alene»: Rask psykisk helsehjelp som et interkommunalt psykisk helsetjenestetilbud
Gunnar Vold Hansen: For noen beboere er bofellesskap en god løsning
Guro Strand Adams Thorbjørnsen, Maren Sofie Tingvoll, Ellen Sofie Scherffenberg, Martin Bystad: Sammenhengen mellom samtykkekompetanse og eksekutiv funksjon
Eli Wik Amundrød, May Vatne: Involvering av pårørende til pasienter med rusavhengighet – med relasjonen til pasienten som utgangspunkt
Trine L. Brente, Ursula Småland Goth: Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv
Miriam Dubland Vikman, Cecilie Sømme: Emosjonsfokusert terapi – sentrale begreper og prosesser i terapien
Kristin Landrø, Camilla Fikse, Ragnvald Kvalsund, Ottar Ness: Jobbhuset NAV som døråpner til arbeidslivet
Vigdis Nygaard: Brukermedvirkning på systemnivå for samiske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Hva sier offentlige dokumenter?
Guro Huby: Brukerstyrte behandlingsforløp – et eksempel fra ROP-feltet
Martin Bull Gudmundsen: Erfaringer fra arbeidspraksis
Camilla Johansen: Fra skråsikkerhet til profesjonell usikkerhet?
Kenneth Arctander: Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen: Cannabisboka
Kristina Sivertsen: Øystein Skjælaaen: Meningen med rus
Ann Yvonne Hoøen: Marte Rua og Peter Scharf Smith (red.): Isolasjon. Et fengsel i fengselet
Camilla Trones: Linda Boström Knausgård: Oktoberbarn

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 03/2020 2020-08-24

Ragni Hege Kitterød, Axel West Pedersen: Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?
Kristin Buvik, Astrid Skatvedt, Bergljot Baklien: Feltsamtaler som datakilde i kvalitativ samfunnsforskning
Bente Abrahamsen: Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger
Ottar Hellevik: Ja-siing som problem i intervjuundersøkelser
Atle H. Haugsgjerd, Arnfinn H. Midtbøen: Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning
Fredrik Engelstad: Institutt for samfunnsforskning 70 år
Rune Slagstad: Om å få sosiologien på rett kjøl igjen
Fredrik Thue: Norsk sosiologi mellom stat og samfunn – en replikk
Johan Fredrik Rye: Marte Rua og Peter Scharff Smith (red.): Isolasjon. Et fengsel i fengselet
Øivind Fuglerud: Jon Horgen Friberg: Konflikt, fellesskap og forandring. Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka
Øyvind Bugge Solheim: Sven G. Simonsen: Over sperregrensen

Ragni Hege Kitterød, Axel West Pedersen: Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?
Kristin Buvik, Astrid Skatvedt, Bergljot Baklien: Feltsamtaler som datakilde i kvalitativ samfunnsforskning
Bente Abrahamsen: Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger
Ottar Hellevik: Ja-siing som problem i intervjuundersøkelser
Atle H. Haugsgjerd, Arnfinn H. Midtbøen: Kontinuitet og kontrovers i norsk samfunnsforskning
Fredrik Engelstad: Institutt for samfunnsforskning 70 år
Rune Slagstad: Om å få sosiologien på rett kjøl igjen
Fredrik Thue: Norsk sosiologi mellom stat og samfunn – en replikk
Johan Fredrik Rye: Marte Rua og Peter Scharff Smith (red.): Isolasjon. Et fengsel i fengselet
Øivind Fuglerud: Jon Horgen Friberg: Konflikt, fellesskap og forandring. Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka
Øyvind Bugge Solheim: Sven G. Simonsen: Over sperregrensen

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 03/2020 2020-10-14

Reidun Follesø: Lære det, gjøre det og være det
Sigrid Nordstoga: Mentorgrupper i utdanningen –
Anette Andersen, Heidi Frantzen, Marte Knag Fylkesnes: Kompetansehjulet: en modell for arbeid med utvikling i barnevernet
Tonje Gundersen, Jorunn T. Jessen: Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken?
Gro Ulset: Skoleerfaringer blant ungdommer som bor i barneverninstitusjoner

Reidun Follesø: Lære det, gjøre det og være det
Sigrid Nordstoga: Mentorgrupper i utdanningen –
Anette Andersen, Heidi Frantzen, Marte Knag Fylkesnes: Kompetansehjulet: en modell for arbeid med utvikling i barnevernet
Tonje Gundersen, Jorunn T. Jessen: Fosterforeldres egne barn: Hvordan synes de det er å ha fostersøsken?
Gro Ulset: Skoleerfaringer blant ungdommer som bor i barneverninstitusjoner

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no