Håndboka er utarbeidet av Kommunal kompetanse på oppdrag fra Deltasenteret og skal brukes i forbindelse med kurs for de kommunale og fylkeskommunale rådene.

56 s., utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2011.