Mange elever blir utsatt for seksuell trakassering på skolen. Jenter er mer utsatt enn gutter. Forskning viser dessuten at elever med bifil og homofil orientering i langt større grad enn heterofile blir utsatt for mobbing og trakassering. God opplæring om seksualitet bidrar blant annet til å hindre elever i å begå seksuell trakassering eller seksuelle overgrep. Dette heftet er rettet mot lærere, og er ment å være en faglig ressurs i forbindelse med temaer knyttet til seksuell trakassering og kjønnsrelatert mobbing. Temaer knyttet til seksualitet er forankret i læreplanverkets generelle del, i prinsipper for opplæringen og i kompetansemålene for ulike fag. Ressursheftet inneholder også ideer til elevaktiviteter og viser til kilder og litteratur som kan brukes i opplæringen. Det er fritt opp til den enkelte lærer å ta materiellet i bruk, og det er ment som støtte og inspirasjon i det lokale arbeidet

33 s., utgitt av Utdanningsdirektoratet i 2011.