Berggrav, Silje

Er terskelen høyere for å gripe inn når et minoritetsbarn utsettes for vold i familien? Forskningen er mangelfull, men de siste årene har det både fra faglig hold og fra minoritetsmiljøer blitt hevdet at minoritetsbarn mottar et dårligere tilbud fra hjelpeapparatet enn majoritetsbarna. I media har det jevnlig blitt satt søkelys på at minoritetsfamilier er overrepresentert i barnevernet, og eksperter har hevdet at bruk av fysisk straff er en av årsakene. Unge med minoritetsbakgrunn har anklaget hjelpeapparatet for ikke å spørre, se eller gripe tak i saker med vold og omsorgssvikt når varsellampene burde lyse. På den annen side har enkelte minoritetsmiljøer anklaget barnevernet for manglende kulturforståelse og for overdimensjonerte inngrep i mange minoritetsfamilier.

84 s., utgitt av Redd Barna i 2013.