Bendixen, Mons og Leif Edward Ottesen Kennair | Homofile | Bifile | Rapport

Denne rapporten inneholder den første kartleggingen av seksuell trakassering blant elever i videregående skoler her til lands. Elever ved i alt ni skoler i Sør-Trøndelag var med i kartleggingen. I tillegg ble det foretatt en kartlegging av lærernes opplevelser av seksuell trakassering fra elever på de samme skolene. En rekke former for uønsket trakassering er kartlagt; alt fra seksuelt nedsettende kommentarer, homonegative utsagn, til berøring av intime kroppsdeler, krav om seksuelle tjenester og tvang til samleie/munnsex. Kartleggingen omfatter også nyere former for seksuell trakassering hvor digitale media er benyttet (mobiltelefon og internett). For å kunne gi et mer komplett bilde av denne problematikken er elevene også spurt om trakasserende handlinger de utsetter andre for. Resultatene viste at det å bli utsatt for seksuell trakassering er vanlig blant både jenter og gutter. Jentene var mer utsatt for kommentarer om kropp og utseende, samt beføling, krav om seksuelle tjenester og tvang til samleie/munnsex (overgrep). Guttene var spesielt utsatt for homonegative utsagn. Jenter på yrkesfaglig studieprogram var mer utsatt for mer alvorlige former for trakassering enn jenter på studieforberedende program. Homo/biseksuelle elever og elever med fremmedkulturell bakgrunn rapportere noe høyere forekomst av å bli utsatt for seksuell trakassering og tvang til sex. Elever i disse gruppene var også noe mer involvert i seksuell trakassering av andre. Gutter var med få unntak mer involvert i seksuell trakassering av andre enn det jenter var

42 s., utgitt av NTNU i 2008.