Olsen, Rikke Fuglsang og Egelund, Tine | Mette Lausten

Denne undersøgelse har til formål at analysere langtidsvirkningerne af at have været anbragt uden for hjemmet som barn (0-18 år). Undersøgelsen følger de tidligere anbragte børn og deres kontrolgruppe, til de er 24 år gamle. De langtidsvirkninger (udfaldsmål), der har været undersøgt, er: Uddannelse og arbejdsmarkedsdeltagelse, Helbred, Kriminalitet. Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet

146 s., utgitt av SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2011.