Erling Roland og Auestad, Gaute

Hovedformålet med studien var å undersøke mobbing blant heterofile, bifile og homofile elever. For å identifisere disse gruppene, ble elevene bedt om å svare på hvorvidt de vil foretrekke en kjæreste av samme kjønn som de selv. De som svarte ”JA” på spørsmålet ble kategorisert som heterofile, de som svarte ”ja” eller ”nei” ble definert som bifile og de som svarte ”NEI” ble betegnet som homofile. Uavhengig av involvering i mobbing, ble disse gruppene undersøkt for symptomer på depresjon og angst. Resultatene viste at de bifile elevene hadde en gjennomsnittsskåre på depresjoner som var omtrent dobbelt så høy som de heterofile. De homofile elevene hadde en enda høyere skåre enn for de bifile, men denne forskjellen er ikke signifikant. Forskjellen mellom gruppene så ut til å være noe sterkere for guttene enn for jentene og dette viste seg mest i forskjellen mellom de bifile og de homofile elevene

105 s., utgitt av UiS i 2009.