Nasjonal veiledningsfunksjon for saker om mindreårige ofre for menneskehandel

Nasjonal veiledningsfunksjon for saker om menneskehandel for mindreårige ofre har som mål å bidra til øke kompetanse i tjenestene slik at flere offer blir identifisert og får bistand og vern.

Ta kontakt med oss

Er du i tvil om eller uroer deg for at en mindreårig kan være utsatt for menneskehandel, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Vakttelefon: 466 15 000 (mandag - fredag i ordinær kontortid) eller
e-post: menneskehandel@bufdir.no.

Ta òg gjerne kontakt med oss for å avtale foredrag og/eller opplæring.

Mer om veiledningsfunksjonen

Den nasjonale veiledningsfunksjonen er opprettet som følge av et oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) i 2019. Veiledningsfunksjonen retter seg mot tjenester som kommer i kontakt med mindreårige som er eller kan være offer for menneskehandel. Veiledningstjenesten skal

  • gi råd og veiledning i enkeltsaker til tjenesteapparatet, blant annet barneverntjenestene, politi, helse, skole og utlendingsmyndigheter
  • bidra med kompetanseheving gjennom foredrag og opplæring
  • styrke samarbeidet og koordineringa mellom relevante tenester
  • dokumentere erfaringer og bidra til kunnskapsutvikling