Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan andre har det? Meld fra til barneverntjenesten.

Melde fra på dagtid - hverdager

På dagtid kontakter du barnevernet i kommunen eller bydelen din.

Melde fra på kveldstid, i helger og på helligdager

Når barnevernet i kommunen eller bydelen din har stengt - ofte fra 15.30-tiden - kan du kontakte

Bedre å si ifra enn å la være

Mange tenker at ”nå overragerer jeg sikkert”, eller lurer på om problemene er alvorlige nok. I barneverntjenesten tenker man at det er bedre at du sier ifra, enn at du lar det være.

Hvis du har blitt utsatt for en skremmende eller ubehagelig hendelse, eller du eller noen andre du kjenner opplever noe vanskelig hjemme – ta kontakt med barnevernvakta eller alarmtelefonen 116 111!

Du får råd og veiledning

Både barnevernvakten og alarmtelefonen vil ut i fra din bekymring vurdere om det er behov for akutt hjelp, gi råd og veiledning, samt formidle din bekymring videre til det kommunale barnevernet der barnet bor.