Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernstjenesten hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Opplysningsplikten etter barnevernloven innebærer et personlig ansvar for å melde og går foran taushetsplikten etter andre lover.

Du kan rådføre deg med barnevernstjenesten

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du kontakte til barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Slik melder du fra

Slik følger barnevernet opp meldingen