Årets ungdomskommune skal ha utmerket seg med å la unges mulighet til å delta og medvirke være en forutsetning for god, lokal ungdomspolitikk. De unge sitt egasjement og synspunkt skal være synlige i prosesser og vedtak. Ved utløpet av fristen for nominering 1. september var det kommet inn 22 nominasjoner.

Nominering kan gjøres av fylkesmann, fylkeskommuner, kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker.

Prisen er på 250 000 kr, og vinneren blir kunngjort på årets ungdomskonferanse 28. - 29. oktober i Oslo. Bufdir er arrangør av den årlige Ungdomskonferansen (tidligere barne- og ungdomskonferansen). 

En jury, nedsatt av Bufdir, vil stå for utvelgelsen.

Finalistene er nå klare. Mandal, Ulstein, Bodø og Vefsn er finalistene til Årets Ungdomskommune 2019.

 

Tidligere vinner Bydel Grorud: