Tiltak

Lhbti-tilskuddsordning. Videreføre ordningen med tilskudd til organisasjoner og aktiviteter som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lhbti-personer.

Status

Barne- og likestillingsdepartementet

Pågående – i rute.

Et løpende tiltak med en egen post på statsbudsjettet som fastsettes årlig av Stortinget. Fra og med 2017 ble målgruppen for ordningen utvidet til å omfatte tiltak rettet mot personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Pågående – i rute.

I 2019 ble kr 11 914 000 fordelt på driftstilskudd til fire forskjellige organisasjoner, og 19 prosjekter fordelt på 18 forskjellige foreninger og organisasjoner.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Publisert 30. mai 2018
Oppdatert 20. mai 2020