Tenningsmønster

Tenningsmønster går ut på hva man opphisses av seksuelt, for eksempel når det kommer til tale, praksis, objekter eller utseende.

Tokjønnsmodellen

Tokjønnsmodellen er en vanlig forståelse av kjønn som to motsatte og gjensidig utelukkende kategorier; «mann» og «kvinne». Forskjellene mellom menn og kvinner sees her på som biologiske og er knyttet til reproduksjon, dermed blir heteroseksualitet sentral i denne måten å forstå kjønn på.

En alternativ måte å forstå kjønn på er «kjønnsmangfold», som anerkjenner et mangfold av kroppslige og kjønnslige identiteter, utover de to kjønn.

Se også: Heteronormativitet, Ciskjønnet, Kjønnsmangfold

Trans/trans*

Trans brukes noen ganger som en samlebetegnelse for transpersoner og personer med kjønnsidentitetstematikk. Noen ganger brukes det en stjerne, trans*, for å vise til hele trans-spekteret og for å vise til mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner.

Se også: Transperson, Transseksualisme, Transvestitt, Kjønnsidentitet

Transe

I dagligtale er det ikke uvanlig å bruke verbet «å transe» som det å kle seg om til et annet kjønnsuttrykk. Et annet uttrykk som brukes på norsk er «å crossdresse», fra engelsk.

Transe brukes også av noen mer i dagligtale om personer med kjønnsoverskridende kjønnsuttrykk, men oppfattes som regel som et negativt ladet ord. Vi anbefaler derfor ikke bruk av ordet transe men heller trans, transkvinne, transmann, transperson, transseksuell eller transvestitt.

Se også: Trans, Transkvinne, Transmann, Transperson, Transseksualisme, Transvestitt, Kjønnsuttrykk, Kjønnsidentitet

Transfobi

Transfobi er frykt for transpersoner og transseksualitet, som kan gi seg uttrykk i fordommer og aggressivitet. Transfobi brukes for å beskrive negative handlinger og holdninger rettet mot transpersoner og transseksuelle. Fobien kan være et trekk ved et samfunn eller i en subkultur, men kan også være et personlig trekk. Også personer som selv er trans kan ha internalisert samfunnets transfobiske holdninger, som har blitt til en frykt eller avsky for sin egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Se også: Transperson, Transseksualisme, Homofobi, IDAHO, Hatvold

Transkvinne

Transkvinne brukes ofte om en person som er født som mann, men som har en kvinnelig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, men ofte ikke. Betegnelsen MtK (Mann til Kvinne) brukes også.

Se også: MtK, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transmann

Transmann

Transmann brukes ofte om en person som er født som kvinne, men som har en mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, men som regel ikke. KtM (Kvinne-til-Mann) brukes også.

Se også: KtM, Kjønnsidentitet, Transseksualisme, Transperson, Transkvinne

Transperson

Transperson er et paraplybegrep for personer som har et utseende eller identitet som uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert for dem ved fødsel. Ordet transperson er en oversettelse av det engelske «transgender».

Det vanligste er å ha en identitet eller kjønnsuttrykk som er motsatt det biologiske utgangspunktet, mann-til-kvinne (MtK) eller kvinne-til-mann (KtM). Noen transpersoner føler at de verken er menn eller kvinner og utfordrer vårt todelte kjønnssystem ved å innta plassen som et tredje kjønn, eller ved ikke å definere seg i kjønnskategorier overhodet. Transseksuelle blir internasjonalt regnet inn under paraplybegrepet, men dette er det en pågående debatt omkring i Norge.

Å ha en transidentitet handler om en persons selvopplevde kjønnstilhørighet eller hvordan denne uttrykkes. Det sier ikke noe om personens seksualitet eller seksuelle legning. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, heterofile, bifile eller homofile.

Transperson, eller kortformen «trans/trans*, er det motsatte av å være cisperson – de som føler seg som sitt medfødte biologiske kjønn.

Se også: Trans, Transseksualisme, Transvestitt, Kjønnsidentitet, Kjønnsuttrykk, Juridisk kjønn, Kjønnsbekreftende behandling, Cisperson/ciskjønnet/cis, LHBT, MtK, KtM

Transseksualisme

Transseksualisme beskriver en situasjon der en person oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel basert på ytre genitalier. Det vil for eksempel si at en person med kvinnelig kroppslig kjønn kan oppleve å ha en mannlig kjønnsidentitet.

Noen forklarer transseksualisme som å være født i feil kropp eller være en kvinne/mann fanget i en manns/kvinnes kropp. En betingelse for å få diagnosen er at man har kjønnsdysfori, altså en sterk motstand mot sin fysiske kropp og kjønn.

Andre, som ikke ønsker å bruke transsekualisme som en diagnose, beskriver sin situasjon som å være født med en kropp som trenger fysisk justering for å uttrykke riktig kjønnsidentitet.

Begrepet "transseksuell" oppleves som støtende for mange. Det er derfor bedre å bruke formuleringen "personer med diagnosen transseksualisme". Etter at en person har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, og fått riktig juridisk kjønn, er det riktig å kun omtale vedkommende som kvinne eller mann.

Det er uenighet om personer med diagnosen transseksualisme skal regnes under paraplybegrepet "transperson" eller ikke. Internasjonalt dekker imidlertid begrepet "transgender" alle transpersoner, også de med diagnosen transseksualisme.

Se også: F64.0/F64.2/F64.8 (diagnoser), Kjønnsdysfori, Transperson, Kjønnsidentitet, Kjønnsidentitetstematikk, Kjønnsbekreftende behandling, Kjønnsbekreftende kirurgi, Juridisk kjønn

Transvestitt

En person som av og til ønsker å opptre som det «motsatte» kjønn, gjennom helt eller delvis å kle seg slik. Transvestitter kan være heterofile, lesbiske, homofile eller bifile. Noen kler seg slik fordi det er en del av deres kjønnsidentitet som de vil uttrykke. Andre vil rett og slett bare ha friheten til å kle seg som de vil. For noen er det å kle seg som det «motsatte» kjønn en viktig det av deres seksualitet. Ordet transvestitt forbindes ofte med menn som kler seg som kvinner, men kan også være kvinner som kler seg som menn. Kvinner bruker oftere betegnelsen drag king eller transperson om seg selv.

Transvestitter er inkludert i paraplybegrepene transpersoner, trans, skeiv, og lhbt. Å kle seg i det annet kjønns klær kan også kalles «crossdressing» eller «å transe» (slang).

Se også: Transperson, Transseksualisme, Trans, Transe, Skeiv, Drag, Kjønnsuttrykk, Kjønnsidentitet

Publisert 22. april 2015
Oppdatert 22. april 2015