Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæd-donor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av. For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor.

Se også: Lesbisk, Medfar, Regnbuefamilie

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 12. mars 2015