Medfar har blitt et begrep på lik linje med medmor (se dette). Men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, siden den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren stebarnsadoptere. Det er slik to menn kan bli fedre gjennom surrogati.

Se også: Homofil, Medmor, Surrogati, Regnbuefamilie

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 12. mars 2015