Kjønn er en grunnleggende side ved en persons identitet. Normer i samfunnet er i stor grad med på å definere hva som er typisk kvinnelig og mannlig. Hva som er ansett for mannlig og kvinnelig varierer gjennom historien og mellom kulturer. Kjønn kan forstås som tre ulike aspekter: biologisk kjønn - den kroppen du er født med, psykologisk kjønn - det kjønnet du føler deg som, og sosialt kjønn - det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i.

Det vanlig å tenke at det finnes to kjønn, mann eller kvinne. Imidlertid er det personer som ikke faller inn under disse to kategoriene. Det kan gjelde både intersexpersoner og transpersoner. I noen land finnes det derfor en mulighet til å registrere seg som "det tredje kjønn".

Biologisk kjønn
Utgjøres av biologiske faktorer som ytre og indre genitalier, gener, kromosomer og kjønnshormoner.

Juridisk kjønn
Samfunnets offisielle registrering av kjønn, fremst gjennom personnummer.

Sosialt kjønn
Det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i.

Kjønnsidentitet
Det kjønnet du identifiserer deg som.

Kjønnsuttrykk
Måtene man bevisst eller ubevisst uttrykker sin kjønnsidentitet på.

Se også: Kjønnsidentitet, Intersex, Transperson, Tokjønnsmodellen, Kjønnsmangfold

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 13. april 2015