IDAHO

IDAHO (International Day Against Homophobia and transfobia) er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. Dagen markeres i mange land den 17. mai hvert år.

Se også: Homofobi, Transfobi, Hatvold

Interkjønn

Interkjønn (på engelsk: intersex) er et paraplybegrep som viser til kroppslig mangfold blant personer født med atypiske kjønnskarakteristika. Kjønnskarakteristikaene blant interkjønnpersoner utgjør en sammensetning av kromosomer, hormoner, kjønnskjertler og/eller genitalier som bryter med en binær forståelse av kvinnelige og mannlige kropper. I norsk helsepraksis er betegnelsen «usikker kroppslig/somatisk kjønnsutvikling» rådende.

Noen interkjønntilstander er synlige ved fødsel, mens andre ikke oppdages før ved pubertet eller i voksen alder. Det er grunn til å tro at en del interkjønntilstander aldri blir oppdaget.

Interkjønnpersoner i Norge har vern mot diskriminering i loven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Se også: Tokjønnsmodellen

Publisert 22. april 2015
Oppdatert 22. april 2015