Homse er en slangpreget betegnelse på en homofil mann. Betegnelsen brukes i dagligtale både av homofile selv og av andre, men oppfattes av noen som negativt ladet. Vi anbefaler derfor at mer nøytrale ord som homofil eller homo brukes i stedet.

Se også: Homofil, Homo, Seksuell orientering

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 12. mars 2015