Hen, alternativt hin, er et kjønnsnøytralt personlig pronomen som brukes i stedet for han eller hun. En del transpersoner foretrekker at man bruker dette pronomenet om dem. Noen foreslår også hen brukt som et kjønnsnøytralt fellespronomen i stedet for å skrive han/hun når det gjelder begge kjønn eller ikke er klart hvilket kjønn det er snakk om.

Se også: Transperson, Genderqueer, Kjønnsidentitet, Miniguide om inkluderende språk

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 12. mars 2015