Assistert befruktning inkluderer alle metoder som kan hjelpe folk å få barn: prøverørsbehandling, sædinsemniasjon, eggdonasjon og surrogati.

I Norge har lesbiske kvinner samme rett som heterofile kvinner til å få assistert befruktning ved hjelp av sæddonasjon og prøverørsbehandling. Ved en slik behandling kan begge kvinnene bli jurdiske mødre til barnet (se "medmor"). En sæddonor, altså mannen som har donert sin sæd, kan være anonym eller kjent. I Norge har barn av anonym sæddonor rett til å få vite hvem den biologiske faren er når de har fylt 18 år. Noen lesbiske par får assistert befruktning i Danmark, der sæddonoren forblir ukjent.

Eggdonasjon er en form for assistert befruktning hvor kvinnen som bærer fram barnet har fått donert egget fra en annen kvinne. Både heterofile, lesbiske og homofile par benytter denne metoden for å bli foreldre. Surrogati ved bruk av eggdonasjon er ikke tillatt i Norge.

Se også: Surrogati, Regnbuefamilier, Lesbisk, Medmor, Medfar, Sæddonor

Publisert 12. mars 2015
Oppdatert 12. mars 2015