Anderssen, Norman; Slåtten, Hilde

Undersøkelsen tok sikte på å beskrive eksplisitte holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (lhbt-personer) i Norge i dag. Vi gjennomførte en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant 1246 personer i aldersgruppen 16-80 år foretatt i april-mai 2008. En rekke brede temaer ble dekket gjennom 180 spørsmål. Den foreliggende rapporten viser svarfordelingene på tretten temaer, hovedsakelig med utgangspunkt i kjønn, aldersgruppe, utdanning, by-land, religiøsitet og grad av støtte til tradisjonelle kjønnsroller. Undersøkelsen ble gjennomført via internett

Utgitt av Universitetet i Bergen i 2008.