FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. FRI har vært en tydelig stemme og en premissleverandør for lhbt-rettigheter siden 1950. Organisasjonen har en rekke møteplasser og nettverk over hele landet.

Skeiv Verden er en organisasjon som arbeider for å fremme rettighetene og levekårene til lesbiske, homofile, bifile og trans-, interkjønn- og queerpersoner med innvandrerbakgrunn. Skeiv Verden gjør dette gjennom å skape trygge møteplasser og støttearenaer for mennesker som med sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk utfordrer normer samt ved å drive utadrettet informasjonsvirksomhet og holdningsutfordrende arbeid.

Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon for ungdom under 30 år som er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre som faller utenfor heteronormen eller de tradisjonelle kjønnsbåsene. Skeiv Ungdom arbeider rettighetspolitisk for å sikre likeverdige, juridiske rettigheter for målgruppen, og med å skape sosiale tilbud for skeive ungdommer over hele landet.

Forbundet for transpersoner er en interesseorganisasjon for alle mennesker som har et transtalent, og som i dag samlet sett gjerne kalles transpersoner. FTPN arbeider for å samle transpersoner i en slagkraftig organisasjon, som samarbeider med politiske partier, offentlige myndigheter og private foretak for å bedre den måten samfunnet tar vare på transpersoner som gruppe, og med å bidra med støtte til personlig utvikling for at den enkelte skal komme i bedre harmoni med seg selv og sine omgivelser. 

HBRS er en pasient- og brukerorganisasjon som arbeider for å informere og øke kunnskap vedrørende diagnosen transseksualisme, og er en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Helseutvalget er en stiftelse som arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende for lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn. Transpersoner/transseksuelle som har tilhørighet til eller som har lignende helseutfordringer som kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn tilhører også Helseutvalgets målgrupper.

SEIF er en frivillig og uavhengig organisasjon som hjelper nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. SEIF informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder, som NAV, skole, arbeid, oppholdstillatelse, familiegjenforening, økonomiske problemer, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Stensveen ressurssenter arbeider for at mennesker med kjønnsidentitetstematikk skal få et liv i frihet og uten frykt. Ressurssenteret driver et fysisk senter hvor mennesker støttes og styrkes til egenutvikling, jobber med et tverrfaglig nettverk som møter alle uten hensyn til diagnose eller annen  gruppesortering og løfter fram og implementerer mangfold i samfunnet.

Åpen kirkegruppe er et kristent fellesskap for lesbiske og homofile. Gruppen tilbyr et miljø for kristne homofile og lesbiske, med mål om å hjelpe de som syns det er vanskelig å kombinere kristen tro med egen homofili.

Aksept er et landsdekkende psykososialt senter for alle som er berørt av hiv. Aksept er også et ressurssenter for alle som ønsker mer kunnskap om hiv og hvordan det er å leve med hiv i Norge i dag. Vi arbeider med forebygging av nye hivtilfeller gjennom vårt hurtigtesttilbud og informasjonsarbeid.

BonjuSámit er en organisasjon som arbeider for menneskerettighetene til homofile, bifile, transpersoner og andre skeive med samisk bakgrunn.

Raballder sportsklubb er en sportsklubb for skeive utøvere.

Scandinavian Leather Men Oslo er en klubb som har som formål å være en møteplass for fetisj- og SM-interesserte menn som tenner på lær, gummi, sportswear og lignende.

Skeivt studentforum er en LGBTQ+ studentorganisasjon primært (men ikke eksklusivt) rettet mot skeive studenter i Oslo og Akershus. Organisasjonen arrangerer blant annet debatter, seminarer, torsdagspils, fester, kulturkvelder, quiz m.m.

Bergen Skeive Studenter er en studentgruppe, et sosialt forum og et møtested for skeive ved institusjonene for høyere utdanning i Bergen og andre interesserte.

Oslo Queer er en queerpolitisk gruppe som fokuserer på ikke-normative og ikke-kommersielle aktiviteter, og søker å være et alternativ til det "mainstreame" homo- og lesbemiljøet i Oslo.

Menneskerettsalliansen er en uavhengig allianse som arbeider for fulle menneskerettigheter for alle ut fra det grunnleggende prinsippet om at alle har rett til lik beskyttelse av loven, uten noen form for forskjellsbehandling.

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv. Organisasjonens oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. 

PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Organisasjonen mener at alle samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal sidestilles.