Fagpersoner

Anette Schjerpen Hoel

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering (permisjon)

Jeg jobber blant annet med:

 • Likestilling og ikke-diskriminering på alle grunnlag
 • Internasjonalt likestillingsarbeid i blant annet Europarådet og EØS-samarbeidet
 • Indikatorutvikling på kjønnslikestilling
 • Forvaltning av tilskudd

Bakgrunn:

 • Likestillingssenteret
 • PhD-program i tverrfaglige kulturstudier, Senter for kjønnsforskning, NTNU
 • Master i tverrfaglige kulturstudier, Senter for kjønnsforskning, NTNU
 • Bachelor i journalistikk, University of Queensland, AU
Cecilie Håkonsen Sandness

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering (SLI)

Jeg jobber blant annet med: 

 • Funksjonshemmede - arbeid, helse og sosiale tjenester
Elin Beate Grotnes

Rådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering (SLI)

Jeg jobber blant annet med:

 • Likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn og etnisitet

Bakgrunn

 • Samlivs- og likestillingsavdelingen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
 • Bolig- og bygningsavdelingen, Kommunal- og regionaldepartementet
 • Opplysningstjenesten, Utlendingsdirektoratet
 • Master i sosialantropologi fra NTNU. 
Fredrik Langeland

Seniorrådgiver, LHBT-senteret, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Innsats på lokalt/regionalt nivå
 • Lhbti.no  
 • Internasjonalt arbeid
 • Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn

Bakgrunn

 • Rådgiver, Universitetet i Stavanger
 • Rådgiver, Nordland fylkeskommune
 • Ph.d. i samfunnsvitenskap, Universitetet i Stavanger
 • Mastergrad i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen
Gada Azam

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn
 • Råd og veiledning
 • Internasjonalt arbeid
 • Kunnskapsutvikling

Bakgrunn:

 • Mastergrad i statsvitenskap
 • Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Forskningskoordinator, Folkehelseinstituttet
 • Saksbehandler, Utlendingsdirektoratet
Gaute Andresen

Seniorrådgiver, Seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 • Datavarehus
 • Barnefattigdom
 • Oppvekststatus

Bakgrunn:

 • Hovedfag samfunnsøkonomi
 • Husbanken
Gudrun Jevne

Seniorrådgiver, LHBT-senteret, Seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 • Helse og omsorg
 • Arbeidsliv og arbeidsgivers plikter
 • Idrett og fritid i et lhbti-perspektiv
 • Sammensatte identiteter
 • Internasjonalt arbeid for lhbti-rettigheter

Bakgrunn

 • Jobbet med likestillingsspørsmål, seksuell orientering og kjønnsidentitet ved International Labour Organization (ILO) i Beirut, Libanon og Genève, Sveits
 • Service Development Manager, Street League, London, England
 • Mastergrad i likestilling og utviklingsstudier fra Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, Brighton, England
Helge Lyberg

Seniorrådgiver, Seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 • Statistikk og indikatorer knyttet til vold i nære relasjoner
 • Statistikk og indikatorer knyttet til likestillingssituasjonen og diskriminering for etniske grupper
 • Indikatorutvikling, statistikk, FoU, m.m.

Bakgrunn:

 • Politiets utlendingsenhet
 • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
Ida Thommessen Austad

Rådgiver, Seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 •  Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne
 •  Statistikk og analyse om bl.a.  likestilling, levekår og inkludering
 •  Indikatorutvikling og FoU

Bakgrunn

 •  Miljøverndepartementet
 •  Mastergrad i statsvitenskap
John-Ingvard Kristiansen

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering (SLI)

Jeg jobber blant annet med:

 •  Utviklingshemming
 •  Vern mot overgrep
 •  Funksjonshemming

Bakgrunn

 • Cand polit 
 • Førstelektor i spesialpedagogikk 
Karen-Sofie Pettersen

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Etnisitet
 • Hatprat
 • Likestilling og inkludering
 • Likeverdig offentlige tjenester

Bakgrunn:

 • Seniorforsker ved AFI/HIOA
 • Dr.polit
Kjersti Eknes

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Barnefattigdom

Bakgrunn:

 • Seniorrådgiver/utredningsleder, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Rådgiver, Utlendingsdirektoratet
Kristina Rolstad Nordlund

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Utsatte barn og unge
 • Sosial inkludering og marginalisering
 • Frafall

Bakgrunn:

 • Forsker Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten/Seksjon for velferdstjenester
 • Rådgiver Husbanken
 • Forsker Norges Byggforskningsinstitutt/SINTEF
 • Sosiolog
Mona Renolen

Seniorrådgiver, Seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 • Oppvekststatus 
 • Kjønnslikestilling
 • Likestillingsindikatorer

Bakgrunn

 • Likestillingssenteret
 • Forskningsrådet
 • Mastergrad i tverrfaglige kulturstudier, senter for kjønnsforskning ved NTNU
Nora Mehsen

Rådgiver, LHBT-senteret, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Barn og ungdom
 • Barnevern
 • Helse og omsorg
 • Interkjønn
 • Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn

Bakgrunn

 • Rådgiver innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Sex og Politikk
 • Jobbet på FNs informasjonskontor for Vest-Europa i Brussel, Belgia
 • Jobbet på Den norske ambassaden i Budapest, Ungarn

Mastergrad i kriminologi, Universitetet i Oslo

Signe Opsahl

Seniorrådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering

Jeg jobber blant annet med:

 • Nedsatt funksjonsevne
 • Kjønn

Bakgrunn:

 • Ledelse, administrasjon og økonomi i kommune, landbruksorganisasjoner, kulturliv og likestillingssenter
Stian Carstens Bendiksen

Rådgiver, Seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 • Indikatorer på barnefattigdom
 • Indikatorer på vold i nære relasjoner
 • Statistikk og analyse om barnefattigdom, vold i nære relasjoner m.m.

Bakgrunn:

 • Mastergrad i statsvitenskap
 • Kommunal sektor (adm.)
Sverre Gjone Helseth

Rådgiver, Seksjon for statistikk og analyse

Jeg jobber blant annet med:

 •  Dokumentasjon og analyse om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne
 •  Tall, fakta og analyse om oppvekst i Norge
 •  FoU, rapportering, m.m

Bakgrunn

 •  Statsvitenskap/internasjonale studier. Fokus på utsatte grupper, radikalisering, konflikt
 •  Sosialt arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne, asylsøkere, eldre

Ledelsen

Bjørn Lescher-Nuland

Seksjonssjef, Likestillingsavdelingen og leder av LHBT-senteret.

Solveig Valseth

Seksjonssjef, Seksjon for statistikk og analyse

Bakgrunn:

 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Cand.polit i sosiologi
Publisert 16. april 2015.
Oppdatert 13. oktober 2017.