Venter dere barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. 

Kurset holdes i kommunene, av frivillige organisasjoner og andre med målsetting å støtte opp om familie- og parforhold. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen.

Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Dette kurset tar sikte på å hjelpe dere til å være der for hverandre også når dere blir foreldre. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen.

"Unntakstilstand"

Tiden etter fødselen blir av noen beskrevet som en unntakstilstand. Et nybakt foreldrepar sa: «Det var som om en helt annen verden åpnet seg».

Et annet par uttrykte: «Tiden etter fødselen var et kaos for oss ... Lykkerusen kom ikke før flere måneder senere».

For andre vil den store lykkerusen utebli helt, og for de fleste kan stemningen svinge nokså fort.

De fleste reaksjoner og utfordringer er normale. Felles for mange førstegangsforeldre er behovet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Samtidig vil kurset gi kunnskap og konkrete råd til hva som skaper gode og varige samliv. Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere under småbarnsperioden.

Godt samliv er delt inn i fire kursdeler:

1. Vårt parforhold: Fra par til familie
2. Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
3. Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
4. Den store forandringen fra par til familie

 

Se også kursheftet til Godt samliv