Noen barn og unge er spesielt risikoutsatt for vold og overgrep. Dette kan for eksempel være på grunn av nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk sykdom, seksuell legning eller minoritetsbakgrunn.

Barn med funksjonsnedsettelse
Barn med minoritetsbakgrunn
Barn med en annen seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk enn flertallet (lhbti)