Mistenker du at et barn er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, har du et selvstendig ansvar for å melde det videre til noen som kan følge opp saken på en ordentlig måte. Meld generell usikkerhet og bekymring til barnevernet. Anmeld konkret mistanke eller informasjon til politiet. 

Hvis du har mistanke om eller er bekymret for at et barn er utsatt for overgrep, må du vurdere behov for hjelp fra barnevern, helsepersonell og politi samtidig som du må ivareta barnets behov for beskyttelse.

Slik håndterer du saker der du har mistanke eller bekymring

Meld fra til barnevern, politi og lege
Beskytt, ivareta og følg opp barnet
Varsle pårørende
Er du i tvil om hva du skal gjøre?