Hvis den mistenkte er en ansatt
Hvis den mistenkte ikke er en ansatt