Mistenker du at et barn nylig har blitt utsatt for overgrep, må du håndtere situasjonen raskt for å avverge nye overgrep. Du må også handle raskt hvis det er fare for at bevis går tapt.

Når er en situasjon akutt?
Eksempler på akutte situasjoner
Hvordan kan jeg gripe inn?