< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Universell utforming i verksemder

Kvifor jobbe med universell utforming?

Avtalar, lov og instruks

Avtalar, lov og instruks
Likestillings- og diskrimineringslova
Utgreiingsinstruksen
Sist faglig oppdatert 21. september 2020
Kom i gang

Kom i gang

Kom i gang
Fase 1: Oppstart
Fase 2: Involvering
Fase3: Planskriving
Fase 4: Kartlegging
Fase 5: Implementering
Fase 6: Evaluering

 

Sist faglig oppdatert 21. september 2020
Område å jobbe med

Område å jobbe med

Område å jobbe med
Kompetanse
Informasjon
Bygningar og uteområde
Tryggleiksrutinar
Personalpolitikk
Inventar og utstyr
IKT
Sist faglig oppdatert 21. september 2020
Døme på handlingsplanar

Døme på handlingsplanar

Døme på handlingsplanar

Handlingsplan for likestilling og inkludering ved Høgskolen i Sørøst-Norge for perioden 2017 - 2021

Husbanken: Handlingsplan 2017-2021 Universell utforming

Statsbyggs handlingsplan for universell utforming 2017-2021

Buskerud fylkeskommune: Regional plan for universell utforming - Buskerud mot 2025

 

 

Har du tips til handlingsplanar frå mindre verksemder, send oss eit tips på universell-utforming@bufdir.no

Sist faglig oppdatert 21. september 2020