Når kan du påverke?
Nettverksbyggging
Direkte påverknadsarbeid - "lobbyisme"
Argumenter og bodskap
Halde innleiingar og taler
Høyring
Aksjonar
Lesarinnlegg
Stand
Samlingar og møter