Korleis kan du gjere ein best mogeleg innsats i ungdomsrådet? Her får du ei rettleiing om korleis du kan arbeide i rådet.

Du må delta på møta i rådet
Kva skal til for å få eit godt møte?
Kva må eg gjere før mitt første møte i ungdomsrådet?
Eg skal leie mitt første møte
Korleis bestemmer vi oss for noko?
Skriv vedtaket inn i møteboka
Kva skal eg gjere etter møtet?