Denne rettleiaren (veilederen) skal hjelpe deg med arbeidet i ungdomsråd. Her finn du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lukkast best mogeleg.

Utarbeidde i samarbeid med Kommunalt- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.